-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0723
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14835
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190923
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De
  kwetsbaarheid bevind zich in de vhost functionaliteit. Wanneer een
  lokale kwaadwillende op een guest-systeem foutieve
  buffer-descriptors weet door te geven aan de host terwijl er een
  virtual-machine-migratie gaande is, kan de kwaadwillende verhoogde
  rechten verkrijgen op het host-systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4789.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2829

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2827

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4135-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYhYoH+MTEyIH2VcAQoqLwv/TEFcptMb+2DucIkgOX2psblF/XvLiEvy
RBe5ukf3l4qzF4+Nay5jyNn8m1ytEihOgV0ZAPPtVBtp6DfYe+nME8eFTKtyxeJJ
rlgnYm4yQAbUsOvdMKrg7E1UAD0tvaG/NLpSSxb/MSQbB06E83X1N7K89JZHBA81
omcztcNRz0LHPNFasPybljp/FlCpUntNO4zVsoBpuKuafkq8FXgenACTk5LNF0rj
8DdhPkbZmxzUdufjejAVAubsf4ucmQ8aA2uCMLRvCdqtcx059F91yx8buEeHOFQx
SssZ8Ok5VmGpnW37ev89TZVO4tnsC0vzbODOd3naPtwkALx1HHoPYspDJ50kKthL
Gd1ZtwtlWFNF0aQ6gqDHeOS3AAA28nzXWyRGwQojzJZm+BDzPZInHyRifEi+siOh
4pG6NYegEUw9q/5H2VtbAYGNYCKvHsTIbz3tAsMPO06aHJ+iTUSIoemAe0GAO2eh
tW3KyrjSl2WJvLuM2qx2HXt4a51dEbqG
=5Wye
-----END PGP SIGNATURE-----