-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0723
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14835
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191002
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat
         Ubuntu

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De
  kwetsbaarheid bevind zich in de vhost functionaliteit. Wanneer een
  lokale kwaadwillende op een guest-systeem foutieve
  buffer-descriptors weet door te geven aan de host terwijl er een
  virtual-machine-migratie gaande is, kan de kwaadwillende verhoogde
  rechten verkrijgen op het host-systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  kernel-5.2.17:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /BBXNWMXIROSEFMQSTSXPJBIYMFZLH2XY/

  kernel-tools-5.2.17:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /K3HCXGZLD73M3LRUPE66DQ3CRFZK4QL5/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4789.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 6:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2863

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2829

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2827

  redhat-virtualization-host,
  redhat-release-virtualization-host:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2889

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4135-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZSNK3+MTEyIH2VcAQobnAv8DNsTmT50De/7b01D0nOiqYxY5KjSqQ1d
IFxH2ZHNQulu/EMS9DMteYV9frPobVCrssRICWWuVAIAz6pdINoybNHQuh9PIuWX
awlUaBBljOeFfd2JQl/IOI00fz2RzOVWjcR2ve1MjlCDfcVnRzogTaJ+I6j2N2vL
Fxshh5W1ELPzvboux/yCOvnGTzRh6Ntyse5OdrjpeVRY0G1RWJsaBxwKALdmQ/Nu
RIcDeNpwyyJ9VEcNDNdBKahcwL2R3m7ct5MuMNhsmO6U6Fhv0aesUbA7oReEYsbB
ktYnRnz00hcunKev19ZCgkhEv9enQBdayWDH0tBU5pX/8emF7I6ExrnV3JQE+7Fq
XdzgIIKmF/ieX/HSSERh3umatSN2vnV9Q4ygmS50S05ylSKkwxWytms0jfCvfxhu
abYWMD1/3dY9EObcfwQilbsjywX/dddHjuv6bifpkrDUFOAkYrAV06w4i9MU7CYr
i0l4spTi44DKSM9nO93Qlgq2O5H2LwNo
=7+Zg
-----END PGP SIGNATURE-----