-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora
Advisory ID   : NCSC-2019-0725
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9636, CVE-2019-10160
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190919
Toepassing   : Python
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Beschrijving
  Fedora heeft kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheid
  met kenmerk CVE-2019-10160 verhelpt een regressiekwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-9636. De laatstgenoemde kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende op afstand in staat gevoelige informatie te verkrijgen
  zoals cookies en authenticatie-data. De kwaadwillende moet hiertoe
  het slachtoffer bewegen een malafide hyperlink te volgen.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-16056 stelt een kwaadwillende
  in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives
   /search?mlist=package-announce%40lists.fedoraproject.org&q=FEDORA
   -2019-2b1f72899a

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYN98X+MTEyIH2VcAQooZwwAgJ5nUO4kjE2if4/8AMB1BiiCzOEMNjHN
nzVoJdeFzNxC/CwLHg7amAswoIhkagDKeGSpw/1MSC1ZLwAfZyB6gYZPU7f7sJNh
rMMcIJ/g0ahly/Vh7ZXtw08nVhAMicrJOgU6ABgvdlU7lBEN5aKsq+WTD7fRT8sS
6NnI2zJcC3s4ScOVvTAaQsqqhTERDsqePDT1DsZlXZNyGidckpRaHdftZqkgJ6qD
Shf6EXeq1FtryuHB78khLoRtyvyyPoJ6jC4eOhDq1OT/0hnR9zN6OEtug1Ig8Ecc
zUaHBpqyNkUsJJwv/1QC6jJBeyedtiQO7uL3kI3BqPa/fo3bVkpFRlxCGD8+ZZGl
WRT9uo3tv55/YDRLGI9sq5IUlXs1U1x4Q5S2CVVTB/Zrn9TK8qmP8TBHnHo4972l
VZHBswrP1m5WXSjs6or9z0vgXEjyNjcJaQtEGCSmi5YNL34pAmz6jUiI3WFIdhxY
unJijP+LGn3WBY2ITT2Km+iZ7LUvxxYs
=NQeQ
-----END PGP SIGNATURE-----