-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Identity Services
         Engine
Advisory ID   : NCSC-2019-0726
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-15459
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190919
Toepassing   : Cisco Identity Services Engine (ISE)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in Identity Services Engine.
  een geauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de management
  webinterface kan de kwetsbaarheid misbruiken om administrator
  accounts aan te maken zonder daar de rechten voor te hebben en
  daarmee het kwetsbare systeem overnemen.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Identity Services Engine. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190123-ise-privilege

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYN+Jn+MTEyIH2VcAQrH4AwAjE0M+WKIGif4kC61AsAUTsBN3qQpbJ4d
LOg6B/4Psew3agU15wfKSIyIKXr/8dWhweWD5DghZiTMB5dPgk5nbaWgcmlmLp/e
31h7axK0d23M3XZ01sbaxnngC8z9MtzEnxiVLlbt6EkIJeWhjyoJOu0hxk8xmdPB
dyxdJeJNZJjTKvzttYWLeTA4zUb6wnlmRR/ZfhMEv3sd/5vsVPI6hfY2uRfa3D6E
hqHsa9FC3E3jeQTb/LjNpWVwAhdsZCZmsjhwgGRdjqf6sAs8d6W0E2r/P+SrJl+c
QWuSjwzNEQe5T9PNroLqDcZux1JT1ywyRxfIxdjbmYdG29OvSlaYZ8HLIqQvZG3A
q9LP7oS2irt6ahugQ2nMtac1CH37j0YTRyU0ejn6VUbWCtL4/m2+1Cb9eckNYhII
wjhieW4nSjugHKv4FmAVVl+7Ylj6W/4sDfBEGXRlslLSdTJiWUNnrmynQLTjGytc
ezOgYrd7xD+qd//PRiWie1JVjp/t8gZt
=67hd
-----END PGP SIGNATURE-----