-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0727
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13685, CVE-2019-13686, CVE-2019-13687,
         CVE-2019-13688
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190919
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 77.0.3865.90
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  zijn van de categorie use-after-free. Door het misbruiken van dit
  type kwetsbaarheid kan een kwaadwillende een
  Denial-of-Service-aanval uitvoeren met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/09
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYN+L3+MTEyIH2VcAQrZ7Qv/Wq119AsvXT2sUhSd8Wo0lVizLPuXZg/V
8NxIRUfZQI/Q61tha2Z42CrTpp3ashO4VjpCQ/wovkMNgY+ya5B5684qHGcdAxg8
CdgoxYBkCLdeyYcOYC046TDSK/hnbkWeSnRcdrGVYDDvqz9uH4RSHcLeefwaympQ
Dc1DmnorJud2tR1I+wbgmifek3k1fQeESnbpQ1lgF1vol/kFNhL/Cj5Km2HexMcB
G8bkT7PIpQQaWbXLBV/uNppnglHrEhko7CPhWuqIJHHeCE3khB70nkB7I5e3NYgg
zw0MVS1A9hzz6Wk3KyACrKmU1pgJz167xtjXd0SzXCc1ixZNeGCCSp5yo7l2g/mm
f2vMUBC866kv+yt09x6cTJ/OEgFyz4bP7EZzIaoP6dJ7KYz7LvFQuMIosmkILi1r
37Q+MBzrZhjlzopL3LHedv2mY43/4yxSeHRCasLxXPCItaWP4VL0szDPxV37bKAr
MLeFt9kEgZ5WKfibm14A87DkZj2w9sLs
=HJzg
-----END PGP SIGNATURE-----