-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2019-0727
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13685, CVE-2019-13686, CVE-2019-13687,
         CVE-2019-13688
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190926
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 77.0.3865.90
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  Chrome te verhelpen Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden
  zijn van de categorie use-after-free. Door het misbruiken van dit
  type kwetsbaarheid kan een kwaadwillende een
  Denial-of-Service-aanval uitvoeren met mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code tot gevolg.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/09
   /stable-channel-update-for-desktop_18.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00070.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYxy0n+MTEyIH2VcAQp8fAv+JUjv/tP3HW06gSYyqYdF9r2fjnleyaI6
v4PFioWVyLG5xdoeIZc7qDowr+9Q0pKuB0nMJUjiQk+8QHEcLEJGyd0PYFM0pa6y
ZlmwJuDjjf279TDIpHsiVZmAIgK5G+bTJE+6LD1LuUxCtVJoFm1fGaJyMeqWCH+7
EVPI2gdVKbL6nUMNfyStAyEgnkYPv2EBdpip69LX4jyPveoVA4Oi/Wd1HO3OqiHx
W/P0dSl51Byt33Ql/CEjTXDasulCVxGh74jG14BHrVF/LPqiFBgGXPBOprQFLBCU
HU1QhxdSgpvMM/BNXhXa+JF9uz26hsvCHOmMNo1sJStH9P5PgjHjNPiXqRxqgzMH
catP4zGKcu/dZBduqiq1f/Ooz7eHh+lbnSBJeZkBPKuMchFBlcsB7XHmc7AFZU3v
mWd5uGpaBs8I8VJqbIFG2NLJBqjYU26bqftcyFfrr3kizz/GFReCldWt5sXQYGkp
H/eH6tcWz83iOAOYkm5wmPFTyJeme+LU
=Dq2Z
-----END PGP SIGNATURE-----