-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in VMware producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0734
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5527, CVE-2019-5535
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190923
Toepassing   : VMWare Workstation
         VMware Fusion
         VMware Horizon View
         VMware Player
         VMware vSphere
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met
  de rechten van de ingelogde gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0014.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYiPen+MTEyIH2VcAQr3wwv+Onu0RYb0UP2qqG/xlgfiKCLUgRsmgK5x
/ijD9OAHz17cbcnVdaAnsaH84hplB1KuC3oExWYeC+07W2xSbh0qnJY7MrtJlk6o
3795uDvwyGZ8rVMvsQQAve27gcSDhNLt1GQnHz79pWus+/17DLVL37pqwk6Is9RE
1QbsZ1wjJgSA7SWOd/tBJslB56tCYojhWmN4uQlBDYkv7vEJSBL43QyUjpwv7QvE
VGRE438o0qgp2c91t13LIeS0nu5BMZXOrS8DM9ai64DzmjpnCK3PWQ96Kyyzb2kb
AKEJ1zcpDFOLd3sQPDONPxXPah6Xw1hCSGtpMFO8bYnh2MzMZ2Bo9p+QNZPlspsS
BdaVT8lxZ2keQ2i4jd1YRkvF5Ih+CqM3nhxSD29LWVv1OnIFxBR0Uj+CXMEe6EiP
EPxVut4wY9blYt/t4SHMrFLfx7xdTgCwFB/JxFMIHw/r+gVm0tYpVtDMeOk9pCaU
/Q6Fgva11CoahHkX56dFKh88fJRSI1OK
=rjYj
-----END PGP SIGNATURE-----