-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Suse kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0735
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-18551, CVE-2018-20976, CVE-2018-21008,
         CVE-2019-9456, CVE-2019-10207, CVE-2019-14814,
         CVE-2019-14815, CVE-2019-14816, CVE-2019-14835,
         CVE-2019-15030, CVE-2019-15031, CVE-2019-15090,
         CVE-2019-15098, CVE-2019-15099, CVE-2019-15117,
         CVE-2019-15118, CVE-2019-15211, CVE-2019-15212,
         CVE-2019-15214, CVE-2019-15215, CVE-2019-15216,
         CVE-2019-15217, CVE-2019-15218, CVE-2019-15219,
         CVE-2019-15220, CVE-2019-15221, CVE-2019-15222,
         CVE-2019-15239, CVE-2019-15290, CVE-2019-15292,
         CVE-2019-15538, CVE-2019-15666, CVE-2019-15902,
         CVE-2019-15917, CVE-2019-15919, CVE-2019-15920,
         CVE-2019-15921, CVE-2019-15924, CVE-2019-15926,
         CVE-2019-15927
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190923
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : SUSE Linux Enterprise

Beschrijving
  Suse heeft kwetsbaarheden verholpen in de kernel. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-September
   /012538.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYiPg3+MTEyIH2VcAQrCkQv+JAWeK/A8BMkaoruq+Sq9hwgE/W3Kf84+
GnoJQycGgcZHWr0XG5OR69Al8HqIt1yCGle+LRP4Ff2/54HAZXqFrJOPdoq2GO+U
ZQaUSUGcR9MUq+GH31+sDnoEoapdY3jdlMRL9RvJLxknZvONHYj2I1GIpOCOQcUO
ExZeScDMEVXpmwuqpLXKd4IdhmUBUuN13iNCe1bnxHfsB4akHsCMkYXrEXKhCvzK
vRG64bzzrxB7OYLZ5JzyO/NZqOZRUbN7zvnPItbXSSgXHG/lf+0234IyYyHtRWjR
ApBM61nQ+7juzihK+xyYJ93NNFKwflkRWGgSKfbUuHwnBiDU4tvkgpx3ZrbT0KCY
6p6AZ/G7TqMxm9HfvaFTShR48UiT0YbzmCH3Ucda19a5CPTh2N4g1zdcnpWeWbZw
q41Dsqtx1w02SMn+8x/px41ruqadRb8jdT3CT/Biku2yISM6p9pig13o5V19IfQm
2BXDJ+rHNogyLBZ/4D67p8H6eWrJYdY/
=dlsb
-----END PGP SIGNATURE-----