-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2019-0736
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11034, CVE-2019-11035, CVE-2019-11036,
         CVE-2019-11038, CVE-2019-11039, CVE-2019-11040,
         CVE-2019-11041, CVE-2019-11042
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190923
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : 7.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale kwaadwillende in staat systeemgegevens te
  verkrijgen en om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van PHP7.0 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00177.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYivsX+MTEyIH2VcAQo4Wgv8DRzG0i3X7iaWTxgKnLSjOoMan5pWmdT6
ZevHThKe8+PgX2cgMSkJs+nJ1FxQNSl4FJQwTurE02vd5RcuNIPhtUz0OW+RRcrT
sCpOt5A98+QEtLnyFvKy4hQQM/0EoKDUSkKgHIhT7pD6xqbZyKUBvkOXFdxymCSa
mam7cA/Q0DCgN7ETwT/v5zNR96/3zYRV0KnEd+H38coc3Rxpo9XES+B5ojqLWnOE
R8b/Qts3D6HIpOxk1uwAWe5xToHwgM3n6D0IWu4OJpxD3Yj7K5aZKBzbH2Rlx8FW
BhIF/0FDtZN/6bS5ReXpfVqK7EEN5nSNt2bkwpw1ycDMvjCa2y/TevfUTegC7C1V
R6T8bdo9Fj+ZVjGCY1VpkczhUhjL4EXrWMGXBWHpiyICv6agVoGX5M0LGEKA2/H/
sWvn+cxsYwROPMc++oB0V8PyVK+sA3FLwYfWDRSaDboHvis2NyeqbLch5Rk8bc1L
mGQBSYXlIWyfu9U6fle2HzbzpUaSTH4M
=5Ptt
-----END PGP SIGNATURE-----