-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2019-0736
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11034, CVE-2019-11035, CVE-2019-11036,
         CVE-2019-11038, CVE-2019-11039, CVE-2019-11040,
         CVE-2019-11041, CVE-2019-11042
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20191007
Toepassing   : PHP
Versie(s)    : 7.0
Platform(s)   : OpenSUSE OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2019-11041 en CVE-2019-11042 in PHP7.0 te verhelpen Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in PHP. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale kwaadwillende in staat systeemgegevens te
  verkrijgen en om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van PHP7.0 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://lists.debian.org/debian-security-announce/2019/msg00177.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11041 en CVE-2019-11042 te
  verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik
  maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-10
   /msg00019.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZsqxH+MTEyIH2VcAQqQ1wv/b2EoEMov+7u4BTo7dkJ89q1VmUObW3vC
EERTZu5h5MrOvP8Qy+kMaUDTz0DgWhFLx0PxxFPDfN+2gO7EpNl1wsdeIEuv2ncw
VxuGdJjPxd0FCueV09R1SM1KeKCFHwtolYCGaSBZoIALjPgI6Yt97QK9uqQALOEY
4OdznfzEmTic6RPKTcscZokvXKkSEFEVFeid5u1bQWgFMvk/XVd2tV5MIyz4OItZ
EBcSVuU5EXZ6HQcf/tD3sFC8Gjc8ffCGn7ZyWZ4ftobLAJEKxANSXulzDpYL6EAu
NZJXKVbz2ne9wa5p6sDNlpAxVdnHPH8f+C9giQIvhp9icIoYLB2DYSM+m8Jdu+Ls
9JoMgteg7k2vi2AcNo2eTrbY8s7Zbf9+niTYOth4H1Vn6E6Q28e7iDZ9u5otXEd0
kRKX5FBzV75JGea3MdvRsjqsCYQrb2d1Wzm6LsV9bqvUhwh/x78JfAxkzoKnkTsE
baOW+Fkbi4KgsYeevI6AZZ2BNHRBfwzR
=QNJc
-----END PGP SIGNATURE-----