-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Scripting
         Engine (out of band)
Advisory ID   : NCSC-2019-0737
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1367
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190924
Toepassing   : Microsoft Windows Script Engine
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bestaat een kwetsbaarheid met betrekking tot het uitvoeren van
  externe code door de manier waarop de script-engine objecten in het
  geheugen in Internet Explorer verwerkt.
  In een webgebaseerd aanvalsscenario kan een aanvaller een malafide
  website hosten die is ontworpen om het beveiligingslek via Internet
  Explorer te misbruiken en vervolgens een gebruiker ertoe te bewegen
  de website te bezoeken.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. De updates worden automatisch
  geinstalleerd. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de
  installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2019-1367

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYnPl3+MTEyIH2VcAQq23Qv7BgHJCK8I8clyp8YloYi+mFqjaNUnT7aE
iwCRbr5//swjji8EMTm8dkX/yYgqpzCkCJZFsXwemJD0RLw1IhiLcn0zfQ8ObwlR
3aT7ykzGmyQUqKKJPNkrXRJeiYWxEgwvT/O37flqwpPW04vDNWoctZSj4iL5ty6J
qvZ51x/L09BGPSBNuwfIlr/4LIeYq0VGdWLTVuiRMetK467RKljG86yiYTxALbwC
7qLyyUD0NuVJHcA0EGOyv+D+371Gmqk9YtleMes9dUn9LD8FNB4G3Y3Q8hWfOuay
prcK4GUhIXaTPFSQTPkDyxp1BL0hhsCkdsOAhNFCyT78FdN+kyMKA1ifRLL7XFx0
XB8oecGBId2uR98gUvW/t9iYBipyjxVjrCY9aY/JURHx+HMJAxl47BaBCJk9EMab
EtYKMjp/Y251iXA9z9022RW1OjmcLwVe8Dhb1Rn4H56tt82My4zpx3uop0rsSsqg
0XC/GiUqgEo00Jnt3q+sbcJCUo1uW8GK
=XFXJ
-----END PGP SIGNATURE-----