-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0738
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2019-3846, CVE-2019-3900, CVE-2019-10126,
         CVE-2019-10207, CVE-2019-11091, CVE-2019-11477,
         CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-11884,
         CVE-2019-12378, CVE-2019-12379, CVE-2019-12380,
         CVE-2019-12381, CVE-2019-12382, CVE-2019-12454,
         CVE-2019-12455, CVE-2019-12456, CVE-2019-12614,
         CVE-2019-12817, CVE-2019-13631, CVE-2019-14814,
         CVE-2019-14815, CVE-2019-14816, CVE-2019-14821,
         CVE-2019-15504, CVE-2019-15505, CVE-2019-15538
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190924
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Beschrijving
  Fedora heeft kwetsbaarheden in de kernel verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /TRZQQQANZWQMPILZV7OTS3RGGRLLE2Q7/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYn5KX+MTEyIH2VcAQoRcQv/dkuD85mflyBlIT40aHwS8M/Wnz70AIVz
JoXawnqV6oQAfhO3Qu1+jsez9KXycxYQeQKSd9AykCR80GOnJo77DIpFErgw9NxU
XZrmbJzqcBvymFF8O8No3lTCQW4wDjfyPEoDaWRNuCIw8ph2De32SN5OC1EKkXPF
tEcXVmFO/THDPlkI1RnfpHTKIH59J/teytpu+e5sv7+QSipBrVVtdVMuaxZCxS6N
+DxHH+6Pe/vAcC9hVWADKCqVfLcJIBWXkqwN5hRSe7f+Q9k0IRw2/qQ3DOVMAOCA
N8w609ZITwwQfT3YegfEtI96kZZsRvsefSglQlqTK9QWx+Y07ciR0cXKE/twf+KL
NuR7c5+WadT2kVCpmRKz5Q88tD4eDEfq2ck3MEOVi5DKxAJ2Bk93rEEqFgwbJDhS
Jn+q/6AayegR1tZtujzz6dH6yU80rr9c9ATHVDk3fxVv8NgUJThjL2WSvYwnjvYo
9y5sMRbPjK29GSluwtWjPd1upSGdOj2e
=7H5N
-----END PGP SIGNATURE-----