-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fedora kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0738
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130,
         CVE-2019-3846, CVE-2019-3900, CVE-2019-10126,
         CVE-2019-10207, CVE-2019-11091, CVE-2019-11477,
         CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-11833,
         CVE-2019-11884, CVE-2019-12378, CVE-2019-12379,
         CVE-2019-12380, CVE-2019-12381, CVE-2019-12382,
         CVE-2019-12454, CVE-2019-12455, CVE-2019-12456,
         CVE-2019-12614, CVE-2019-12817, CVE-2019-13631,
         CVE-2019-14814, CVE-2019-14815, CVE-2019-14816,
         CVE-2019-14821, CVE-2019-15504, CVE-2019-15505,
         CVE-2019-15538
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191009
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29. In deze
  update van het beveiligingsadvies is CVE-2019-11833 toegevoegd. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Fedora heeft kwetsbaarheden in de kernel verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  In de update van het originele beveiligingsadvies is CVE-2019-11833
  toegevoegd.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 & 30. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Fedora 30
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /TRZQQQANZWQMPILZV7OTS3RGGRLLE2Q7/

  Fedora 29
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/thread
   /TVPJ4HJUOE2RFC3GFGAVYG62S2XKRKVF/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZ3hun+MTEyIH2VcAQq+Pwv+I45RKBTY9YLKYSEprxqIQYfehR4ing2x
ork0Ntbzp9rWwcEasaGB0I3QMgQgK2myPnThHU65lCYcshI3XnIIvBjjkC89/lzj
lQZXVc0cmMB3ZuaJWqLK0efbAEVnJhOx7MpK5MqRA0IXk4lewg1EKtq/0fx5rvmR
RT85424NyvE5nylnFpeyR9Ef6tRUs9M3F1f8d5kQu/hsHPVT5YNsa5Vleo2L4ZV6
H90ZatyxmU0ODPkTVQORBZ3oJsAeUr6tN7Fyb2nJundxhPlCGIBO9L6TP/5AZBfm
GlBKgQZKOYU/IjOtSEf6fa23D19O+fGpy/hFtaCKVkCaegFgfbjch6IPn0vYMu+L
w276NJVD2yS2zBPnI36cLc9k0zf8LqPeKCfcWtbhLXNvdAqCm60kQGHZHb/+v0J8
9vduRQ+eFEjfsBZtvw1zZMalHjzqtd49yeYDuzEF+oG4KGFBKkSpV42qmU66cev+
vV9jZdWaIL2z9wxXZJD2QNOKL0pdfK1c
=9Sig
-----END PGP SIGNATURE-----