-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Windows Defender
Advisory ID   : NCSC-2019-0739
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1255
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190924
Toepassing   : Microsoft Windows Defender
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Defender. De
  kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende in staat het starten
  van legitieme processen te blokkeren. Ook wanneer het een derde
  gebruiker is die het proces start.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft geeft aan dat de kwetsbaarheid bij een volgende
  patch-ronde wordt geadresseerd. Er zijn geen mitigerende maatregelen
  bekend. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory
   /CVE-2019-1255

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYn5OH+MTEyIH2VcAQpuPwv+O7oXL/6Eg5JWcmpNV6DYzGpwSsRyWyXH
uUVGitCZpwy3jsGtpshxWTXbRYKaaI0WdfGM7ROHArAQLfxrt5XiH7iCDy4l1tjO
r6po9uayb33jT9WHENkAh1n1/FeU1XmDjasJ0YXpU0coQhqMBZDt3KnGf4/fWB7+
nOFJdhPXPZVS9WfUdyLId7RZ4YHDwzgLfynpi3UhY3LDhhl7RG6OnMghc8uTvMD/
E5l+iian2tWU6K+YhU64GAFeMn081JErUKWNB60LNX019YIcQ4R5oj/xM/mKd8jn
fS6qktTByahDe6gbb7Op1mK5qkod/5FgC3C9DMz5YF+kJjX8y9hZLT6OfwaI2ZIs
JlprshzQbo+Lh5BgROAjrx+RlxrK/Gh246GiGctkfTOdJ8i+GrRbWFM+J0/naQID
yQ5VHabGZQLl67TOL/ueU/bM1ZvmUeYVhV6eN2VWhpXl4Ki3V1NgalXJKRh8zTkZ
U9tUeSWo0mP47qwGeRo3xZwKSm58pMap
=cp9K
-----END PGP SIGNATURE-----