-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0740
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-16746
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Linux kernel

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Linux hebben een kwetsbaarheid verholpen in de
  kernel. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  op afstand in staat een Denial-of-Service te veroorzaken. De
  kwaadwillende moet hiertoe vanaf een malafide access-point een
  malafide beacon-signaal versturen. De verholpen kwetsbaarheid geldt
  voor wireless-chipsets die gebruik maken van de nl80211
  kernel-module.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Linux hebben patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://marc.info/?l=linux-wireless&m=156901391225058&w=2

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYtpC3+MTEyIH2VcAQo3Qwv/V0IMm73aiRW0C/dYndjKGR4jNUcQz+Z0
CBUAk9zcZXOfz6d+UVpWNM1ylOxfoSauVtrWGLF7bSN11rUoE0eSDf2KoYty1mIq
lLVdEYJMFjazOYySJb/cqv4twZhlXNTvTckO7RV+XikIYY3FgcnhZKrIvbKtIPf3
a3i2szYfEI25D/LH7VmliQts2C2g6e+tTNItCxdWr46BZ2QhUFv1HT/6Vd9AXaWU
CctQHDnU8veU8te7NraqLMMicIZZvZTqiN5wtAXcson7jxwPrejCwR42448alZFw
ECObuDarnOnpuWAzyk7lJMVVfVpaN/PnQcAIlcjD2J3z+r/Y8FSdTS6Z9TYfEm87
Wu90mABPgMjLcOKcq2UzmRebXGuqbH8hXeT88jReceUwd8Nm5GHFhk44vNvbSD6g
5JHO90rBXbc8l4s3g6MX38h9e6mfxJ8WEK9s9y3zo5rWrjaXj1cxZ391nK0Ov1rk
KwRuTfmA1ql4hPdEho+kQNlaAJGpZJml
=ZrC4
-----END PGP SIGNATURE-----