-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0740
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-16746
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191021
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         Linux Kernel

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor de Linux kernel. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Linux hebben een kwetsbaarheid verholpen in de
  kernel. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende
  op afstand in staat een Denial-of-Service te veroorzaken. De
  kwaadwillende moet hiertoe vanaf een malafide access-point een
  malafide beacon-signaal versturen. De verholpen kwetsbaarheid geldt
  voor wireless-chipsets die gebruik maken van de nl80211
  kernel-module.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Linux hebben patches beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://marc.info/?l=linux-wireless&m=156901391225058&w=2

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /36DYF7IFYJ54ACYU7WV4ZGCJ577DSPQL/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXa4EdX+MTEyIH2VcAQqybwv+KpVH3up8utHLzah8WiUiS7cHZGlHqe/f
UzQr42qgx6qMUIOKXNzrTWoSVJ3JYt5WwUGL5wQhEI3HTmzP+/u0j/Ay/VkUUNd8
vMlLdNi3DSSCN5YILrgPzFxqsm73PQ0WXrHQVhfKwXr41CpWcwXvE/CegRhthmAB
OvmyDTIPewEm29MBzdNQGg0IjjATJVPeortbKrB1vyfWLh3Q8buKGDOGw2eDSXhU
RSnS3fNZpC11OQw7Gfe8TuPPNj5HR9QqefouiYIub9kceqSq/OAVQDHVZ3SX+M42
LRdKr3Rtmiltqaldg6gmcpgDFNpv8UpXOjTH0Lw4wnJcD1kuSlwT6s35k+8b2W8j
sP1IOsTAAGgVgHaqC3AcfvGzAR13bNpHOxmjRiU1t2xnfZ4m/xFSoDDrtVyAebOm
Q1ZPgmMTHGYTWivKnkHbE0HvcOGvJ/Ia1DjK8NcgmKxAYIk9u7tYd3tyQazCpI9a
S3rawn1C8rgWljoiFhieYDXESsaD9ilJ
=lCFy
-----END PGP SIGNATURE-----