-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
Advisory ID   : NCSC-2019-0741
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-0732, CVE-2018-0734, CVE-2018-0737,
         CVE-2019-1552, CVE-2019-1559
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   : OpenSSL
Versie(s)    : 1.0.2o
Platform(s)   : Fedora

Samenvatting
  De ontwikkelaars van Fedora hebben updates uitgebracht die de
  kwetsbaarheden verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL waardoor een
  kwaadwillende mogelijk toegang kan verkrijgen tot gevoelige
  informatie, een side-channel-aanval kan uitvoeren en
  systeembestanden kan manipuleren.

Mogelijke oplossingen
  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /ZBEV5QGDRFUZDMNECFXUSN5FMYOZDE4V/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYuQdH+MTEyIH2VcAQoWYgv/buUB+5GZL/LFxn+VkZOYK0KECazvwdH0
dFiPhVinncdb8LfSYHzxVw6zZMHSAV5AWmXUVeKRTgQyfB9tyZFX3224iOrESpB6
8IHTdph2g7X7bcw6RtfhcvasnyoNrdDx83PGY6b1MZ9ipn/Dz7YaRG0IF6fHgbRz
8tATebOuIXmu6nv1puoNUZxcHKZmvlGNRwnbewmLERrrQ66feN8rKTaylXeM4mh/
0tj2xQKUNUt5y6sbzJTwpj4P4qNfrOFbJfqZzov+AAAmnnzN8YIRxeO197Ae1Vif
Qu6lHl8T6BCP/gNT7APVXtt7xtzdBpkJbld8m7TCeImoN/njDzfZockjr32272V4
i83fbuwHLOCX4N2pz/l2HxoWNG84nwxI255+mRR2RyORbRU+ZYIwW6i5DYsrZ9Le
pA/Uz5zEOmstJ8Q0MFKXEPOa6sxQe9vrwQ+YgWT2c0PKXJNWc5ErOlxbw4V08dB2
l6X1/iI5/Hi9gLWKCkU1KYVSlzFIG/2y
=qSpP
-----END PGP SIGNATURE-----