Kwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 14-01-2020 NCSC-2019-0743  
 
low
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
low
high
NCSC-2019-0743 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

OpenSUSE heeft een kwetsbaarheid verholpen in Libgcrypt. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat een ECDSA timing attack uit te voeren. Dit is een zogenaamde side-channel-attack waarbij de kwaadwillende door tijdmetingen aan de applicatie gegevens kan onttrekken. Deze aanval staat bekend als lastig uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

OpenSUSE
SUSE
Ubuntu

GnuPG Libgcrypt

Oplossingen

Oplossingen

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.0 [Link]

Leap 15.1 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 19.04, 19.10 en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Ubuntu 18.04 LTS, 19.04, 19.10 [Link]

Ubuntu 16.04 LTS [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-13627

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

low
∑ = 18
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 14-01-2020 NCSC-2019-0743  
 
low
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
low
high
NCSC-2019-0743 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Libgcrypt.

  Versie 1.02 14-01-2020 NCSC-2019-0743  
 
low
high
Signed-PGP →  
14-01-2020
low
high
NCSC-2019-0743 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu en openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor Libgcrypt.

  Versie 1.01 02-10-2019 NCSC-2019-0743  
 
low
high
Signed-PGP →  
02-10-2019
low
high
NCSC-2019-0743 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE 12.

  Versie 1.00 25-09-2019 NCSC-2019-0743  
 
low
high
Signed-PGP →  
25-09-2019
low
high
NCSC-2019-0743 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.