-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in BIG-IP
Advisory ID   : NCSC-2019-0772
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6649
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191004
Toepassing   : F5 BIG-IP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  F5 heeft een nieuwe versie van BIG-IP uitgebracht.
  De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat toegang tot
  gevoelige gegevens te verkrijgen en om gegevens te manipuleren.
  De kwetsbaarheid is alleen aanwezig wanneer er wordt afgeweken van
  de default configuratie.

Mogelijke oplossingen
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://support.f5.com/csp/article/K05123525

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZcXwX+MTEyIH2VcAQqO4Av+NgoxMgxILVGnVE0Z4BXjlv2DRekSTHcU
2zc0jNJRvz6AJQf7dU6Z+09aGKMFprn2UAjmv/LC6RPmtcWBwZ/3YNxNWOQiWWx+
rBAXHvhyZbwm/XMYnt7ZCP5pAZE6SYIec9O06ZN+j/6e4vRWtyyWTQTFOZe7+Itm
dAGs3Y5KJViq1tKuMGSKiKVEwxdB8RX9poY/A+MUMPmp0OPkZNhJ26QeodPl58Gk
PIDn5tRoke9hh/0fm/LnejhdFQJH+OufZcAZHXgB43ebloCqt5+rqFgFqkAQFDMh
PFwlrKK0gmb6iYlfv9IOvQxaDn/EzzsAFhvyeoqPNqt5xdvGOzX6sB3LsuBipSyT
4xYqn7wFeDGHACA9ou+VBuf1MBmDHNaKe5tBr6SFDifBJRtEULfJZiGv7tr9eSCE
TQ3sltbB5u9wngTadIJ+XYpaTS5BAIi/pWRHXUU2xjit/ib/+A55G9lwqh7IER5n
W2G9Jc/qhA1Edl1C2s6KX63ykmxmZvpv
=QA4i
-----END PGP SIGNATURE-----