-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in IBM MQ
Advisory ID   : NCSC-2019-0773
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4227
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191004
Toepassing   : IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in MQ. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat een session fixation aanval uit te
  voeren. Hierdoor kan de kwaadwillende een active sessie van een
  gebruiker overnemen.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/886899

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZcXtX+MTEyIH2VcAQpXbQv9Ftgqzq/s+i1pWJPvThys/tu/dbrx4zor
HOkvNul5Lu69mxgTZag8FNYF8Gno6iq7TK7HU8yn+I2R1VJ7tYSaDSjaBs8V92dh
8wDkvWSgm2JOsZFlyRf1r0CkfhZ+2j74EbiY1/iOv1p9A12KVmMF3C+nwcl4PELu
G2jQaVjbGDMjT3UpyZF5SNbAtI7zuweHAiVWAJ3KyOCpNE2mQE1YfKWOwd1FqjV/
ZH7TuH5Cgx6bcK+iDyXtYYNNGcwBymmACvP2UfQ6QwjRyIo9329RbcL1b35dKxib
ALLrnIUn6eOhjiGCHV4jI+5les+V8Vd5OrKXlyK8JGklkcW+vMsS6K/5eCaKqTMJ
Hlj52EIve5q+RapV1u8JWbxVDK9H7mr7iGHHdOWWv0VBgW74Ip+dXnHw/Ary7Gb3
e9oyEjW0hiCuh+leW2IfW0HveqS49gG1R2l5TqKgC7sHec3vgZFamEoekqnma/li
zt6mVpotl4DOisEeOe9v3gnKOJAoDGlN
=Z+qn
-----END PGP SIGNATURE-----