-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader
Advisory ID   : NCSC-2019-0774
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5031, CVE-2019-13123, CVE-2019-13124
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20191004
Toepassing   : Foxit Foxit Reader
Versie(s)    : < 9.7
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader. Door de
  kwetsbaarheden is het mogelijk voor een kwaadwillende om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

  Hiervoor moet de gebruiker wel verleid worden tot het openen van een
  malafide bestand of om een specifieke handeling binnen de applicatie
  uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Foxit hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:

  https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZc3eH+MTEyIH2VcAQqVIgv/fdACaLgbB7818u+KlGTjcdjkHpp8kh05
xpk01On/AUIf9V5qPYu7jTpDvsLTrMu/vJTyeL9bcAjzR3WWH2daTCw8E2lFLKZK
Cv5GR0B+XmcFUfe00exE9/bTj4z6oyja0i8NQymIr3PDLDQA59Tg/bh7o3XSlYSe
zL2cb8b1/rWAjPxWkQdwz0C8aTjmeooH5dfzfr9oxeemaJ42IuEjFkb6RFzMgAuw
zWj0QBW0F0wFnpq3mSNIBfS+z/GV19VvnBxQhQu2aiA13GcX/i6U5M2gMJwZVNpL
fd73C84Dz8XjxfAeOZzVCSjoq52LVxCVFpjIs2se4JlOwlXLPKE0A1iRtfldXxCA
V5pcFhl93RthAqkEIH9xhDIzoJRYphSWq5YG5n/D2+OBKZOBeFAyfmwU5q/JoclM
cGq0RXFd3fo0st1m5gVo3/I169Oh8pEu86JwraJJCEtwrSlnY5MO1nBVbml2dEny
xxbNnkTT9bnzP8tQ2TE6OmPSehO5WgA6
=Crd9
-----END PGP SIGNATURE-----