-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0775
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11755
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20191007
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 68.1.1
Platform(s)   :

Beschrijving
  Mozilla heeft een kwetsbaarheid in Thunderbird verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat bij een S/MIME
  versleuteld bericht de digitale handtekening te vervalsen. De
  kwaadwillende kan hiermee doen overkomen dat het bericht van iemand
  anders afkomstig is dan de daadwerkelijke auteur.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-32
   /#CVE-2019-11755

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZsbXX+MTEyIH2VcAQoO8Qv+M4QVJJ0KRsolH3EXEfFvBldJuIfsymTr
l0pcBTRmHBpLt/9+39s9JMq8k+OkyXBlEkfXfwNwyZptlpjIBGRH74rLivBpD6+H
6jf0Z23BCb+mTzRYLzduKXJSaZz3gKvBW5R2qQIJxPcDQFXT673lEz2sLc2PdInN
sH06O4AxJDw0AXM56app1miZiHbXj+zZoejXknNkvbLLN8Q0qkg3TFNdHbOJffnD
QNAfkqUEks85mMUUcAKVrIlTm014pY5RoU1Bs7rhfoqHKr2exn+LZfmycEtraBUl
CZ0Kc6ohH74y2HZqPavt3LAB5JaAveIvT4PNqwG4G6t2CWaamoyUjvKZic7M0KNO
EEms8265kGjyUIlpdV3KOMB9ofvdfhT8DrOqfDNfJjRpf7gN08HI0cSF8o/UonLZ
ARwuC34yImaU0WJmwwmYGBW641wyJ+q9ADoA1tK2u35z+nFv5XPc37/O23UqWJPb
5aunWEfyr8DV+bSp65D30jsVkrhZyeqT
=+afu
-----END PGP SIGNATURE-----