-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0775
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11755
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20191125
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 68.1.1
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft een kwetsbaarheid in Thunderbird verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat bij een S/MIME
  versleuteld bericht de digitale handtekening te vervalsen. De
  kwaadwillende kan hiermee doen overkomen dat het bericht van iemand
  anders afkomstig is dan de daadwerkelijke auteur.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-32
   /#CVE-2019-11755

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4571-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXdvFTX+MTEyIH2VcAQqZvAv/WKkaN8msMukKkyiuroH75iu+Y2JsBMah
QtqgQlzVT/mq9HLEEin2JRTGfI+IDy+QeLoCYECSPGDxmLKPpiOXo3f6zaStm8Y3
ihpFIE2dRmwNKPB4xAwp436r8364oBfNajj8jNEgGZKZgpud83qwhPK3Z3ICCabb
sNmrgfCh2CRl1nKNBXNkAYmF8MHCbjmISJQxH9+3u9CWAPnBxyIEHm09pRXrR+Wy
o2xMrhu9HTkStOo+9GMMjalZoZoa7JB7RAWpA7V2n9402tViNiM7WMDnc0XYUdRc
NeUxEekScEa7j01cGuyhzIsb1Tq7Wiyt3sUW4cScR8WqE4S5HgkvJju3qfd09S3j
ugzf1KlY9wV724/p66tU0hicy3RZcHAG4+Tz2WzbXU9zSxs+iFFK8w8u/C4vrUdq
6/2BQteGEknBtL1tizPCb5tfDbYWmUYOE8gYvb4utceeeKP0a0ytDG9y00wpzHHN
0unscQ5I0HmGZab9ZzkF6efeVQYuVy0w
=63vu
-----END PGP SIGNATURE-----