-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2019-0775
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11755
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
Uitgiftedatum  : 20191127
Toepassing   : Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 68.1.1
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Update
  Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft een kwetsbaarheid in Thunderbird verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat bij een S/MIME
  versleuteld bericht de digitale handtekening te vervalsen. De
  kwaadwillende kan hiermee doen overkomen dat het bericht van iemand
  anders afkomstig is dan de daadwerkelijke auteur.

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-32
   /#CVE-2019-11755

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://security-tracker.debian.org/tracker/DSA-4571-1

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4202-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXd6n/3+MTEyIH2VcAQpWfQv+LMWZ3FgwjBDVj/6ZMJVU2MdawkWhKNR6
1pXptVzBq8+XWENs6ZVRbCY/eWWSH+pZAbR+odU8/CAP64IhbSosgbw1eDWWIS5G
FegNizuyUQL6XsUym3cD2YNHKrl8WDML8hx1Ktq1tRdrnUFjbkiuyQPeWtUnK7s0
i/puVqYLh7ZZ/jDiWzT4hdwnQNtcEaBdzGECIH3ZnvHRZGC7+5RSaaeRz4XkZ+s4
8eMcSEDpemlRMPvJ3Jd0RhV1UElrKSVIRjNeAKb6k+l24S7PQoFXP/kpzKggSN7q
+KFztfcLp8qngABujUbG24o2wIVQlbMsJpv7KMX+eKbFqawxM+FDeretv+F5/hFy
8CqhcpDhKIsFFWjbLTmbeX3gSYdn/FYk0Da8lSp6aTPQz/Pxfi3OMehUB+yApscU
kwPxCgrhJRWcjryia4LzW7cM10ND3JEBDigK0aWaA57K2WNG154GpK6r2PV2P6uR
HckZs2+6bKyt64eXTS2RO9jl6WsQDAez
=da5S
-----END PGP SIGNATURE-----