-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Jackson-databind
Advisory ID   : NCSC-2019-0776
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12384, CVE-2019-14439, CVE-2019-14540,
         CVE-2019-16335, CVE-2019-16942, CVE-2019-16943
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191007
Toepassing   : Jackson-databind
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in Jackson-databind. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillenden in staat willekeurige code
  uit te voeren onder de rechten van de gebruiker en om gevoelige
  gegevens te verkrijgen. De kwetsbaarheden komen voort uit het niet
  adequaat valideren van gebruikers-input voorafgaande aan het
  deserialiseren van een object.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Jackson-databind beschikbaar gesteld voor
  Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4542

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZsqy3+MTEyIH2VcAQoWwwv/Zqc6OX097Vqu2z0ZMJqrPcmhnUVQkOV4
WsTvifgWTKdBlOIkBW35LoqnDjonPvCjHdZkIia3VOfQhocuGkF96dk2RjdCfdo4
FngKKOHmOPJ2RxX6aDeHh9V+amwo7C76NTZNhozh0ez3GK26pQ5zrSz1h2yG+Bil
+hEGaaDm69Kp+o8guTb1KlL8cCKIs2CFnTCXVyIJMM/6plzRGjHoc5OeuP/cX5yC
f9o66Z+UwfUwNQKAAcOwVp/mXMAQ3dps1VID/8hHUYEonpWHDhZXGjnNrHBp+1It
kELqzsyjoThG4UOMjGdPxchN6LJpd4Dh4KpDMbioT26MZ+KRdAs6Cil8pQUJG9ve
ZzMyZ4t19OW3vKMP26tfKQNCPZPH/fngIC1qHXdhaW1SCJhSSWHKVezm/dtqQeM/
2VzZlDVcl6LN3TAL5jbfNTCrr2yV7YMi4MRPWzbqzRDcez73fiuEPPDklozyBAxi
XwLngt6QZ44U0dfz3Ga/K7N3aretfEdK
=sMpW
-----END PGP SIGNATURE-----