-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Jackson-databind
Advisory ID   : NCSC-2019-0776
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-12384, CVE-2019-14439, CVE-2019-14540,
         CVE-2019-16335, CVE-2019-16942, CVE-2019-16943
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191014
Toepassing   : Jackson-databind
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora

Update
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Debian heeft kwetsbaarheden verholpen in Jackson-databind. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillenden in staat willekeurige code
  uit te voeren onder de rechten van de gebruiker en om gevoelige
  gegevens te verkrijgen. De kwetsbaarheden komen voort uit het niet
  adequaat valideren van gebruikers-input voorafgaande aan het
  deserialiseren van een object.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Jackson-databind beschikbaar gesteld voor
  Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4542

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /4JYW4U272JPM7AYVNENNTWYYYAAQ4TZO/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXaRh2H+MTEyIH2VcAQqcEgv/Z0gyFVB1yFQwhpiA3tUa/+Sadv4SZPwP
eCfvYWrB3ju0ow7yjQCIY1abtrp00LPQVIcq3enOMeU3TsUi908E8PpKTtvGuXgK
4Pg1UEpBANrg1OYQAv3CJqvtz4/o5oiM5jvz5pDWfi0ZHQgf971K8J/5kZVEKk4e
XPcAkx79+XoUu7pzTEuHmoEciu9X0QsmTfj2TXINO4PDBrrrrNxElYoS5OL37fHQ
3IrShWMBjOgqo+0DDcAEE6gYiegBA6j3txFnHz04eD7wNKM6hocItfi6tY0bZiRO
/pcfFcYPp2Lvl0mo/2XyLGPHjKrpKhcpmXLvuUZj5Jaljok2JZSP7Rt8wlxl+XlJ
fs0fNDmcj/L/1ZbzcsxJYGl2s2vclMmTXQY5KdIn2mhkVjaUDhM051b5ziI/asPp
VWwQRV60GIPegN3fjCnb2Ol359cQbUIpv7GEr7voahOJV8S5cDFVAUXoqMXP1snJ
lXBeJ62zAbBib5uZY54HCidsrvAZwJ4G
=6oB8
-----END PGP SIGNATURE-----