-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Foxit Reader en
         PhantomPDF
Advisory ID   : NCSC-2019-0777
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-6774, CVE-2019-6775, CVE-2019-6776,
         CVE-2019-13315, CVE-2019-13316, CVE-2019-13317,
         CVE-2019-13318, CVE-2019-13319, CVE-2019-13320,
         CVE-2019-17183
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191007
Toepassing   : Foxit Foxit Reader
         Foxit PhantomPDF
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Foxit heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Foxit Reader en
  PhantomPDF. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  toegang te krijgen tot gevoelige informatie, of willekeurige code
  uit te voeren onder rechten van de gebruiker.
  De kwaadwillende moet de gebruiker verleiden om een malafide bestand
  te openen, of een malafide url te volgen.

Mogelijke oplossingen
  Foxit heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Reader en PhantomPDF. Voor meer informatie, zie:

  https://www.foxitsoftware.com/support/security-bulletins.php

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZsqvX+MTEyIH2VcAQp0bAv9EVSESrikni4TfXWgGcrS+lCd9D6ZRZY2
02X/QJgwwZy5CI59ZZArW8bn14NXSx79QhPdo86qO/p8RupFxzCORdx1TPY+GXNv
enfzNNp6xYuDyJeoozmnUi4UFZd8gkWmAtI4HIkHEuG2xnw75QTggFGZnD2SZ+ry
oEWRuEiOxvt53tNlg9VujV0+Al+kShrO5Wqc01cwnMWsgtWCuS83ociLzFHkQnV6
z3oB7FO4seaIVOLa5yoz+bPOdY1ARL7SY+wvTNG4F8/KUblXvvf0JmGBxmOEmPn3
e6cqNsO39oxz+YJ96AeZbat050c/lMACozVz1dhB1RQa2C4b+4DaIO7ckz9Zjhh9
M6rm1kfgbuTWrM5hdKgyqFBjaCp81fLtOLOjYZwb7DjIzCBKc/PR40Fzwd71xu9b
y/4ZBuRLVLIN7Zpj4FGsIUpPudUxCXwq4Yfp3f2K/H3n0Q2Xeiz1tQ//SeJ/zJ6R
QkS0QJaIBiBSGowaHclG4L5UFm/sl4ne
=fzE5
-----END PGP SIGNATURE-----