-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Red Hat JBoss Enterprise
         Application Platform
Advisory ID   : NCSC-2019-0778
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14843
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Red Hat JBOSS Enterprise Application Platform
Versie(s)    : < 7.2
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Red Hat heeft een kwetsbaarheid verholpen in
  wildfly-security-manager van het JBoss Enterprise Application
  Platform. De wildfly-security-manager is een
  defence-in-depth-oplossing waarmee het mogelijk is vooraf te
  definiŽren welke acties voor een klasse of Servlet al dan niet zijn
  toegestaan.

  Red Hat geeft niet meer informatie vrij dan dat misbruik van de
  kwetsbaarheid toegang verstrekt tot systeemgegevens.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2973

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZxVUX+MTEyIH2VcAQoYqQv9HmijIYUvt9Y8yctq9zr6yHU3J3xxNRca
/HWLXmF8egjRBls0SyRfp6AIoftfOklewFrDKLuu5BANsFn+Js8Rlyybd6syESFl
iWAoe7SDbC8vg2uRZdHvv+3G9yAPVzn5Z5GAKSyia/LyCk/x+Aun3yquewvT/gx8
FNw2PdWjWZbgnHv2Pont2jeyFv/B87tcQwgHN+v8z7twiqcgTAbP5X64rFyxipFx
LHMRSH9G64a0hlycCdGZFPHrfVPVSS+jQ9KHmRApb1yJM80wq/HW2Cv5Lj2PWesO
vFpEHxgegZKk5gSOvwBjCy7d7Z5s3+yet3DzP6581ERY75Ihpev1cD/tfKwW6xW+
g4lkpn1xlqg5M1zCmg5pqlTwz6/COiYciCxQk5lzTC+/zH7CX56dWHRktInpcvJ3
1YkM4r/G07EHg/gneM38Nk4nxLT3JR3J+kQGJ+ySr+Sw2C10Zu4saSaxc+5gDXqg
HqdpR1mgEPwFlCdvQVeirxoSAqt0CtVN
=FxT/
-----END PGP SIGNATURE-----