-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0779
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-11902, CVE-2018-13916, CVE-2018-19824,
         CVE-2019-2110, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173,
         CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186,
         CVE-2019-2187, CVE-2019-2251, CVE-2019-2268,
         CVE-2019-2271, CVE-2019-2289, CVE-2019-2295,
         CVE-2019-2303, CVE-2019-2315, CVE-2019-2318,
         CVE-2019-2329, CVE-2019-2335, CVE-2019-2336,
         CVE-2019-2339, CVE-2019-10490, CVE-2019-10513,
         CVE-2019-10535
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Google heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-10-01.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZxVSn+MTEyIH2VcAQo8+gv+P+e4f00LVAVMXkWCmQRoJTmVKatL0A3V
Gk8Jmb++Ee+raDozqtWk34Q2+/QPo7u4y18K+reGQqCtlD7MSF22Bl4F95mXnn+1
EMj6t6ww79qGI904+PQSRqh4ejbSsjKv89KkcCYK2G6aU8bpmXQiLUxVo8Zj3b5R
0j8JF5Pv3kFJQKzoDkvK11LapotSNoMneSQbp3TeO4qpEDjIOLsGdQ3cDSn7XG05
9JL+J4l61WLhAa9gIXcVE3xJjLQLEVfOSORlU7YzCtArl5GI2S8P5y9+AegXH8sn
mBAUqp9VkWrQL/IpTaigjMQW2w4yaGxhHpYyKWDViXsem4Vc8fj0TRlQyTktgBP6
mfwUmeNfFOKnpdCgHjumlab2X+StN57kkW+Uo32+xZrh37pbAhVsVrCf/WGuUNdw
xmdw9JhYWYdIAt6mm4CQJ1VTu0adJ4G/wUQ1sJTzmtIgwnIohmOmyvfkA4sPeycP
NMVnk5eqt8jDS0EKay+z2fXgXfgj8Ek3
=a557
-----END PGP SIGNATURE-----