-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0779
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-11902, CVE-2018-13916, CVE-2018-19824,
         CVE-2019-2110, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173,
         CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186,
         CVE-2019-2187, CVE-2019-2215, CVE-2019-2251,
         CVE-2019-2268, CVE-2019-2271, CVE-2019-2289,
         CVE-2019-2295, CVE-2019-2303, CVE-2019-2315,
         CVE-2019-2318, CVE-2019-2329, CVE-2019-2335,
         CVE-2019-2336, CVE-2019-2339, CVE-2019-10490,
         CVE-2019-10513, CVE-2019-10535
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191031
Toepassing   : RIM Blackberry
         RIM Blackberry 7270
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android

Update
  BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden
  met kenmerk CVE-2018-19824, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173,
  CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186, CVE-2019-2187,
  CVE-2019-2215, CVE-2019-2251, CVE-2019-2268, CVE-2019-2271,
  CVE-2019-2289, CVE-2019-2303, CVE-2019-2315, CVE-2019-2335,
  CVE-2019-10513 en CVE-2019-10535 te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Google heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  http://support.blackberry.com/kb
   /articleDetail?language=en_US&articleNumber=000058898

  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-10-01.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXbrf9H+MTEyIH2VcAQqEkwv7BRl2A8sjGGE8PPoBAkks3BnTnHdMQ8KK
5gnck7LbvsWesEueaBQH4lJNpdu7pWehdYEoKx0hkAVah0amYZ4FlMwa2Pxyrt7f
3qULLXAcFaWuhHaY/tNBTPiIUe6hGr3tqJtd/ASuw+cP+4hMjMe/q+TKKiHl3BmI
kDESkz/+O03NOHrh/f4sW6IAl3ZGHz6BPJuMD7+4KAqjTsr+c/jsd/1xAxArF+9c
uG9BrjIW1F78uh/71vY1TCjbWFqQuvwy0DPUNxpTTbYwqrRF2w48A+wlgVilcBw/
+kBLKkSaVrwmfOvXHDYGGYFIeEzrwy+QQhyK68RuysTjVh8ST0kflRyb0qfrNc1m
e1D55yDI1l6J5G1/cxIDGquLTOkL+g6VhlZql3updpXsXwRbwbdI7o5z6ClIv60S
y9yXjL09Qhf3eZeB4BnVAh14YhCngZ3x0jCTH9ua7CM6PC7LVlPuEDFmID+c9Ghy
AHXV3lKLv+sjYr6x3B1x82EBht8gFIXk
=a3PA
-----END PGP SIGNATURE-----