-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Android
Advisory ID   : NCSC-2019-0779
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-11902, CVE-2018-13916, CVE-2018-19824,
         CVE-2019-2110, CVE-2019-2114, CVE-2019-2173,
         CVE-2019-2184, CVE-2019-2185, CVE-2019-2186,
         CVE-2019-2187, CVE-2019-2215, CVE-2019-2251,
         CVE-2019-2268, CVE-2019-2271, CVE-2019-2289,
         CVE-2019-2295, CVE-2019-2303, CVE-2019-2315,
         CVE-2019-2318, CVE-2019-2329, CVE-2019-2335,
         CVE-2019-2336, CVE-2019-2339, CVE-2019-10490,
         CVE-2019-10513, CVE-2019-10535
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20200107
Toepassing   : RIM Blackberry
         RIM Blackberry 7270
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android

Update
  Google en Trend Micro maken melding dat de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-2215 actief misbruikt is. De malafide apps 'Camero',
  'FileCrypt Manager' en 'callCam' zijn tijdelijk beschikbaar geweest
  op de Google Play Store, maar inmiddels verwijderd. Het is
  aannemelijk dat nieuwe malafide apps beschikbaar komen, of dat de
  kwetsbaarheid op andere manieren zal worden misbruikt.
  De inschaling van dit beveiligingsadvies is hierom aangepast naar
  MEDIUM/HIGH.

Beschrijving
  Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot systeemgegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Google heeft over de kwetsbaarheden beperkte publieke informatie
  verstrekt.

Mogelijke oplossingen
  BlackBerry heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  http://support.blackberry.com/kb
   /articleDetail?language=en_US&articleNumber=000058898

  Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://source.android.com/security/bulletin/2019-10-01.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXhR54U/4qUtG/lqjAQq0WAv+ObQo94Zv6LjNtr+PhoKGamEQJfaEJviP
guSYuVNbQQ1tCPKwPvJs33T0g/6B/+9VUpn7tl7cRwN9H3iwUFteyBvbERtbn8du
XnlyFUegXl03enoufZVEilBH+63eGi+e+KThFNyjNfft/A3pAJKdh9bRCwq+O1LR
mdMD6Uj/YWu4595oOBBLSBrUuXqbKVXGXoZFEEJs+VmS26M+cGbPyXRSGZ+BRTPV
M92vuufOvDy5tQCCavCGyNU/ZWSm2u5r5M7qNvYpKx9e23AvDkebMWYvvLyxq4Bh
fjVf+O0101/GXLqpnFAFrPMX77a4eGTKfQn9U1R7kMGWqCxxLw9IPiH6LIPigZrb
rRIVD7Ny/n+Ih75nTEf6QYK6XHkx5NMaag5WBBKaKKOaX5Y71t5idLlhmrv7Rn4x
2Tq9PZ35zdr+F6ySjofgYCXxtxw76wK4YU6uy2fhZhjRtmimJjt6agz4Z/8o2BWp
PuHzmWrqXtMzZBR0T27HjPeduhV47sbK
=VBLg
-----END PGP SIGNATURE-----