-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2019-0780
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0365, CVE-2019-0367, CVE-2019-0368,
         CVE-2019-0369, CVE-2019-0370, CVE-2019-0374,
         CVE-2019-0375, CVE-2019-0376, CVE-2019-0377,
         CVE-2019-0378, CVE-2019-0379, CVE-2019-0380,
         CVE-2019-0381
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van authenticatie
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : SAP Business Objects
         SAP CRM
         SAP Finance
         SAP GUI
         SAP Netweaver
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in SAP producten.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van authenticatie
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid voor SAP NetWeaver Process Integration krijgt van
  SAP een CVSS.v3 score van 9.3. Over deze en overige kwetsbaarheid is
  weinig informatie beschikbaar gesteld.

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0370 en CVE-2019-0369 in SAP
  Financial Consolidation zijn aangeduid als multiple vulnerabilities.
  Over de aard van deze kwetsbaarheden wordt verder geen toegeliching
  geven.

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=528123050

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZxVPn+MTEyIH2VcAQq/xQv/amb+XXwcAWG/2+9ydie2Tcv2D/OgvVNk
EU9KhpTYlDW2mgth8yL8AT1XKmaTF/eyiwzqlVTypWhqY5kh7K+/cx40XJh8LIlo
e90V4FXIg/Oj4t1bmlFScZCwMufg8YAirE+tds7tYFC2MB27onmDlNIYzpM8ixLk
aTaF2v0vKf2QTvOLQn711oyRDWChWwXvJWpUOWMhVIqXfBFD/TZooaGoRmeCJ8lq
SEkfBqGkrkc7Y/mL74KdlnCErRDQEcCGokoypfSS4wTLRXgX989QgWAEHcn/w2wo
xJ6HE+jydfXEnLAgivDnE8EL7LJjuTT9I0v0OJYpFqieekogLedBnI05EGwjJYW5
NPmxbmwN9CNKfXb3hMECQTUXBgaYopOu8WMNx8z2F0cAL61scNUePRFvPBTSk1MZ
oVReZceReq5KxCA7BPnxWzeq16EjHtfCKukkqr2OVcVsLDn3VTDyWKeS2/ZEsWgf
8mFF3OHeGkvhS6C6Pyb0x0czvTF/tdij
=8oIJ
-----END PGP SIGNATURE-----