-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Apple verhelpt kwetsbaarheden in macOS
Advisory ID   : NCSC-2019-0781
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8701, CVE-2019-8705, CVE-2019-8717,
         CVE-2019-8730, CVE-2019-8745, CVE-2019-8748,
         CVE-2019-8755, CVE-2019-8757, CVE-2019-8758,
         CVE-2019-8768, CVE-2019-8769, CVE-2019-8770,
         CVE-2019-8772, CVE-2019-8781, CVE-2019-11041,
         CVE-2019-11042
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS X

Beschrijving
  Apple heeft macOS Catalina 10.15 uitgebracht. Deze versies van het
  macOS besturingssysteem verhelpt een aantal kwetsbaarheden. Deze
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat tot willekeurige
  code uitvoer met kernel- of systeem-rechten.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie ook:

  https://support.apple.com/kb/HT201222

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZyian+MTEyIH2VcAQqBhAv/TvwDvf2L5BggAQe//3qw3ptp+QxiZ2F1
Y1RCaWBAQ/+ZW+c5MUbJ2oVXXrzdUa7Aq2edQ5t6Fl2pPJmKOdnAW5R1uOyDppBl
Pzd2Tw3I1J/eCASfa2c29sjSPRZwNdE2LRmxK1XDRllwtKOWCPI9AxVGMWCFR7qX
XniRPuo+Zw6rLXct0WNLW/oAkfYDhmRl9n9IRSIzV2hEEMd8futJVfm4mD6jcrvz
oStfFBiRLpNnZYP27PVB51sWsRn85xdblnnwILQyCpZzjBGaioTBOJeM8Q8g7sCr
+wKxBpJzShBrqWkpz9Qphfx5yLQq0bLGCAxOwCmimJS2PLHGbM2/ob/+wBCxFD0z
ZomL5GT3u4S1Ul87pXLQFkUkw+8ekfy9LTUC/TBVpD/o+rPAUhRDSlgZXY42RuQY
/W5kw0LgLQoiyqqD4PHByIYc1VQ090fXhVdtqE0N0v75Fsl2anZAcxMWFdo1FiGw
bXTAljADpLaZqgwJ5V6vxUYkBJP0TVVw
=EauP
-----END PGP SIGNATURE-----