-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in iTunes
Advisory ID   : NCSC-2019-0782
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8625, CVE-2019-8707, CVE-2019-8719,
         CVE-2019-8720, CVE-2019-8726, CVE-2019-8733,
         CVE-2019-8735, CVE-2019-8745, CVE-2019-8763
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Apple iTunes
Versie(s)    : <= 12.10.1
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iTunes. De kwetsbaarheden
  tellen een kwaadwillende in staat een remote code execution aanval
  uit te voeren onder de rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Apple heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie zie:

  https://support.apple.com/kb/HT201222

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZyidH+MTEyIH2VcAQonCwv+I6JRd3GYabrqGkPebYq9EqsL9Q0xkW3S
GTigkNO8BETKdNOh6lGuMum46+MBY9VvYr5QbQMy9ST4S6+DqSBbcHuOjx1wsc56
vaeFMkcTWa3JyNZrpGc+FjZzE2T4nt01ctM0yfAnPPZNbnu4wbCm51turoHmXKWf
z4KJgsyrayCIIQCpoQn1vDwFNiiO7C6kH0dy+xlFhl6EV8ZyIHlo7vSxkExAiSVl
fT9VzVTkTVpgeS1HCAwBQkJhUFeD1roA7ypD7gq+eP9urPgpqa19Jh4v/cWX19pO
Khy3/FdIlN26qtXKzXn/f22ibTcNmu9gCQvaO2zs/Wt97W+YP5ffc/OCWpK7lN0k
VdW4KQxNJOK1NzhTZrdPu6vOU3kF9ZQy8wZfvRC/8dJMiiNm4l57cOn+9m3CViH6
fltBVhjpGW+lw802iMCua1hPnKVviQ6/cL0rWSXP37kIIo/V2Ot1KjzIMDtVlwfW
G1+4MJJdn63Zjm8rWFa1DUtzy7d/CAKT
=SG5c
-----END PGP SIGNATURE-----