-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers
Advisory ID   : NCSC-2019-0783
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0608, CVE-2019-1238, CVE-2019-1239,
         CVE-2019-1307, CVE-2019-1308, CVE-2019-1335,
         CVE-2019-1356, CVE-2019-1357, CVE-2019-1366,
         CVE-2019-1371
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Microsoft Internet Explorer
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  De kwetsbaarheden maken het mogelijk om een spoofing-aanval op te
  zetten, willekeurige code uit te voeren en mogelijk toegang te
  krijgen tot mogelijk gevoelige gegevens.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Browsers:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0608 | 4,30 | Spoofing              |
  | CVE-2019-1357 | 5,40 | Spoofing              |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1307 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1308 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1238 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1239 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1335 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1366 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Internet Explorer:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1371 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Edge:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1356 | 4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZzCDH+MTEyIH2VcAQqqaQv+KDx6oG9dHeY31vVEddgknalVHKsmulYX
UleH1mfojIYc3gtWzgO5zUhx+MNuXGWj9d/oSQy0EwR0dD6xl05knL+46AWxpjca
tghkhB8pCUYBS6x3aO0ODgRcJo+vLVyKOV23bVQgBOmN/rk7ivIgEouV72UdQ3aK
uufLhfXqHi83O5nQlFTQpl6J8n24mo1oS66oC09SEMcB4tVXwVvGbadqrcmDzAaY
UOfGn9Bn4b25uChjk787HBSETWqv7l3b1IeHKZjJyv8QkiiCtDVVna7cpv2KJhYe
glGM/0yIH0vPo/ka6/Ixv83LvTpfJEOi2cARjoVL4x0a/l+paZWBJC/SxqKqhDD4
DkUhuftU7+FWw6VKxGHf4jH77taebLfzciCG/yP4Bj4sW5dRIdNIbOfdHR0IteKC
XQZL1EooZhQaStY1RIfcbDZ8HJcmhOWEhLg7xSh/v/a4AC6B9DF18jfT5BMwn1H0
sC1alv9n9XKIbEF8rCf9jEGHwrbgO0RL
=CR5n
-----END PGP SIGNATURE-----