-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Dynamics
Advisory ID   : NCSC-2019-0784
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1375
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Microsoft Dynamics CRM
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er is een Cross-Site Scripting-kwetsbaarheid in Microsoft Dynamics
  365 (on-premises). De kwetsbaarheid is uit te buiten door een
  geauthenticeerde kwaadwillende.

  Microsoft Dynamics:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1375 | onb. | Cross-Site Scripting        |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheid is verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZzCFn+MTEyIH2VcAQrFHwv9FrQUIpPKr9XF8ca4Yp/pk6rs626CZh8N
GJmzC+AMFa/0EZ33bedlNAzV/tNcZxJrG/QGwdE7M/o1NSlBabpjOOF9HabNIADZ
wOuByyUM2RQ1SXg2HsbvG8tQEk/azHzCGBbVo/gL6JsJoRXmB+o9FmVkGmnaWJ+H
/0OBrVGORYnDB4BWLROUbngUsHzj07xSZZ7m3U/spr4IUM2wmZdJJPc3yucivfxs
vJwuW6yzqEKtqpWsLLpSNZRn211Fqc+lemI1ImMYw3UJOInUdW4Q3oh9beJAfcbO
baAWyjzITgGy4Xb73Oalk5RTCnM8LfgoK5Y+jSB9ItNd3suH45FpVtT81IpBGd65
KF9AsksQU3oSoXnVYLIDaL9QK7RY4/aG7AOBQ0kp3Z0PieomdtD+F46YCQNG1sBS
N9NAF+hvGB+btmXNjhReB4YZaQmbhs+QNe/O/Mx3cUWb9fdmhM4zG3PESiXzPzto
zkr1NUFL6uDUzihP9hdbRvJU2N744Eba
=qBGZ
-----END PGP SIGNATURE-----