-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2019-0785
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1307, CVE-2019-1308, CVE-2019-1313,
         CVE-2019-1335, CVE-2019-1366, CVE-2019-1369,
         CVE-2019-1372, CVE-2019-1376
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Microsoft Azure
         Microsoft Developer Tools
         Microsoft SQL Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de Microsoft Developer
  Tools. Deze kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om
  mogelijk gevoelige gegevens te bemachtigen, willekeurige code uit te
  voeren of verhoogde rechten te bemachtigen.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  SQL Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1313 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1376 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1307 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1308 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1335 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1366 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Open Source Software:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1369 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Azure:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1372 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZzCIX+MTEyIH2VcAQqUTgv+LFrU6AksTGU+gd+DBy7mJ2iBp9MsTT9V
wj3JIlp/6VZGVmGnJ9ANTL/z4hGgZDTpikpTUEVR5UdniS0k029ac7aKnKSZ7rII
n9+8QeO7ANRAncIPF0izVh9S/A//TkM0meH8w5W1Cgaw+vxb8fy7owyZR9ipmBMc
m4W0zWoGhrlBLfuKgpE2WACTFPjofNHTCyjfHAK4Nb2A33x9W4PYUZbB2BwAWbSQ
NBQ55gWIKeifkhz7xoXgMRcSf7sO+HdGDNFfciWBFFOVtLspyQg0Xl0kOWi+TIZn
prTMmMPrknUWOE87ZUQEj/NwkAfJhf2P0oXFk2InUijNFUDDsp2qD8CDhUeoZZqc
H9REz+gsMVMwIKSyswx/Yi25EKotNbiWZ48msJEbYCGjQoS1doMjYO/IRJ8mKlxi
RtPMxG0TcVj8o4Y6h5ALSlnhZgZVSU3ZK6PcQAi7Eg/gXZIrSaJrO2jVaADLZDIl
uQBqJmVssXBrbzZOMICoQVokSTN4Fp9b
=7ukb
-----END PGP SIGNATURE-----