-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in Microsoft Office verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0786
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1070, CVE-2019-1327, CVE-2019-1328,
         CVE-2019-1329, CVE-2019-1330, CVE-2019-1331
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker,
  toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens, een spoofing-aanval
  uit te voeren of verhoogde rechten te bemachtigen.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1327 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1331 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1070 | onb. | Gevoelige gegevens bemachtigen   |
  | CVE-2019-1328 | onb. | Spoofing              |
  | CVE-2019-1329 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1330 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZzCKn+MTEyIH2VcAQrexwv/YAGR/+Y13kYv4IFWn7lyRdU2gx0XsG72
TRVCbhN4+zL+Fhva+YAgs2KnncxialjlKaq8H+GaP1gcH4muXUBIEuKq9iB7tD3c
vGXJWUMi0MtVMAhXT5rdiyJubGa2FLC1LpE9Wyw0jYNbXTeypvi4IsF0aHfY1k/y
2/AXSG6VeBPOli/GytDfKXYTSkcLdMenQ653Z/Ppkn4ZWpDbnmK5QRKd115pKHor
8ZoKYkByF3dovZglTPspxesOSql+TcbOs6HpBPNxFaVQUK3W4pzvXkkV7i5osOhr
LthjMhHNu60P/OAq1nUGoGFEFMySYw6gDho3vLSU+iR6e1hHt1qgl1ar2o2gJ9Bu
5ILpRQ62/KWkJpzmi/jS2pGyT4PY1sEVr+7pse6+SINW4nFsACgGPGWcOHj7mC25
Nfad3NCU4hv3GOY7kDBpsW4uwzuClvvPJEa9Zs9upoc0HD7jnwSm47QCD8OtCAQP
bM+Fw8akspHS/cMDvLWAUiO4L8g9o5d7
=pcxr
-----END PGP SIGNATURE-----