Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-10-2019 NCSC-2019-0787  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0787 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te verkrijgen, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om gevoelige gegevens te bemachtigen, om gegevens te manipuleren of om een denial-of-service-aanval uit te voeren.

De belangrijkste kwetsbaarheden kregen een CVSS-score van 7,80 en bevinden zich in de basiscomponenten van Windows die een kwaadwillende in staat stelt om verhoogde rechten te verkrijgen. Een voorwaarde is dat de kwaadwillende ingelogd dient te zijn op het kwetsbare systeem en beschikt over uitvoerrechten. De kwetsbaarheden in de Microsoft JET Database Engine kregen eveneens een CVSS-score van 7,80 die een kwaadwillende in staat stelt om willekeurige code uit te voeren door een gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen. De kwetsbaarheden in Microsoft JET Database Engine hebben geen invloed op een Active Directory en Exchange Server.

Daarnaast verhelpt Microsoft twee kwetsbaarheden met een CVSS-score van 7,50 voor het Remote Desktop Protocol (RDP). Een van de kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat om een denial-of-service-aanval uit te voeren op het RDP-proces op de server. Dit vindt plaats na het versturen van malafide code bij het opzetten van een RDP-verbinding. De tweede kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren op het systeem van de gebruiker waar vanaf een RDP-verbinding wordt opgezet. De kwaadwillende dient de gebruiker te verleiden om een verbinding op te zetten met de gecompromitteerde RDP-server.

Microsoft geeft aan dat voor alle kwetsbaarheden geen exploits bekend zijn en geen informatie publiekelijk is gedeeld.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Windows Update Stack:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13237,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13367,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13376,40Toegang tot gevoelige gegevens

Windows RDP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13267,50Denial-of-Service
CVE-2019-13337,50Uitvoeren van willekeurige code

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13436,50Denial-of-Service
CVE-2019-13455,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13346,30Toegang tot gevoelige gegevens

Secure Boot:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13684,90Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13417,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13427,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13445,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13465,70Denial-of-Service
CVE-2019-13475,70Denial-of-Service
CVE-2019-13117,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13157,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13167,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13176,40Denial-of-Service
CVE-2019-13187,70Spoofing
CVE-2019-13197,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13207,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13217,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13225,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13257,80Denial-of-Service,
Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13384,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2019-13397,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13407,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13785,30Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows IIS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13657,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft JET Database Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13587,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13597,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows NTLM:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-11665,90Manipulatie van gegevens

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12306,80Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Scripting Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-10607,50Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-13615,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13627,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-13635,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-13647,00Verkrijgen van verhoogde rechten
  • Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende kwetsbaarheid.
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1060, CVE-2019-1166, CVE-2019-1230, CVE-2019-1311, CVE-2019-1315, CVE-2019-1316, CVE-2019-1317, CVE-2019-1318, CVE-2019-1319, CVE-2019-1320, CVE-2019-1321, CVE-2019-1322, CVE-2019-1323, CVE-2019-1325, CVE-2019-1326, CVE-2019-1333, CVE-2019-1334, CVE-2019-1336, CVE-2019-1337, CVE-2019-1338, CVE-2019-1339, CVE-2019-1340, CVE-2019-1341, CVE-2019-1342, CVE-2019-1343, CVE-2019-1344, CVE-2019-1345, CVE-2019-1346, CVE-2019-1347, CVE-2019-1358, CVE-2019-1359, CVE-2019-1361, CVE-2019-1362, CVE-2019-1363, CVE-2019-1364, CVE-2019-1365, CVE-2019-1368, CVE-2019-1378

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-10-2019 NCSC-2019-0787  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0787 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

CVE-2019-1378 is toegevoegd aan dit beveiligingsadvies. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd. Er bestaat een beveiligingslek met betrekking tot misbruik van bevoegdheden in de Windows 10 Update Assistant in de manier waarop het omgaat met machtigingen.

CVE-2019-13785,30Verkrijgen van verhoogde rechten
  Versie 1.00 08-10-2019 NCSC-2019-0787  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0787 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.