-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2019-0787
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1060, CVE-2019-1166, CVE-2019-1230,
         CVE-2019-1311, CVE-2019-1315, CVE-2019-1316,
         CVE-2019-1317, CVE-2019-1318, CVE-2019-1319,
         CVE-2019-1320, CVE-2019-1321, CVE-2019-1322,
         CVE-2019-1323, CVE-2019-1325, CVE-2019-1326,
         CVE-2019-1333, CVE-2019-1334, CVE-2019-1336,
         CVE-2019-1337, CVE-2019-1338, CVE-2019-1339,
         CVE-2019-1340, CVE-2019-1341, CVE-2019-1342,
         CVE-2019-1343, CVE-2019-1344, CVE-2019-1345,
         CVE-2019-1346, CVE-2019-1347, CVE-2019-1358,
         CVE-2019-1359, CVE-2019-1361, CVE-2019-1362,
         CVE-2019-1363, CVE-2019-1364, CVE-2019-1365,
         CVE-2019-1368
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191008
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 7
         Microsoft Windows 8
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows Server 2008
         Microsoft Windows Server 2012
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Beschrijving
  Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Microsoft
  Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om willekeurige code uit te voeren, om verhoogde rechten te
  verkrijgen, om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, om gevoelige
  gegevens te bemachtigen, om gegevens te manipuleren of om een
  denial-of-service-aanval uit te voeren.

  De belangrijkste kwetsbaarheden kregen een CVSS-score van 7,80 en
  bevinden zich in de basiscomponenten van Windows die een
  kwaadwillende in staat stelt om verhoogde rechten te verkrijgen. Een
  voorwaarde is dat de kwaadwillende ingelogd dient te zijn op het
  kwetsbare systeem en beschikt over uitvoerrechten. De kwetsbaarheden
  in de Microsoft JET Database Engine kregen eveneens een CVSS-score
  van 7,80 die een kwaadwillende in staat stelt om willekeurige code
  uit te voeren door een gebruiker te verleiden om een malafide
  bestand te openen. De kwetsbaarheden in Microsoft JET Database
  Engine hebben geen invloed op een Active Directory en Exchange
  Server.

  Daarnaast verhelpt Microsoft twee kwetsbaarheden met een CVSS-score
  van 7,50 voor het Remote Desktop Protocol (RDP). Een van de
  kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat om een
  denial-of-service-aanval uit te voeren op het RDP-proces op de
  server. Dit vindt plaats na het versturen van malafide code bij het
  opzetten van een RDP-verbinding. De tweede kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren op het
  systeem van de gebruiker waar vanaf een RDP-verbinding wordt
  opgezet. De kwaadwillende dient de gebruiker te verleiden om een
  verbinding op te zetten met de gecompromitteerde RDP-server.

  Microsoft geeft aan dat voor alle kwetsbaarheden geen exploits
  bekend zijn en geen informatie publiekelijk is gedeeld.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Windows Update Stack:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1323 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1336 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1337 | 6,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1326 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1333 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1343 | 6,50 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1345 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1334 | 6,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Secure Boot:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1368 | 4,90 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1341 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1342 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1344 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1346 | 5,70 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1347 | 5,70 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1311 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1315 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1316 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1317 | 6,40 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1318 | 7,70 | Spoofing              |
  | CVE-2019-1319 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1320 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1321 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1322 | 5,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1325 | 7,80 | Denial-of-Service,         |
  |            Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1338 | 4,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-1339 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1340 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows IIS:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1365 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1358 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1359 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTLM:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1166 | 5,90 | Manipulatie van gegevens      |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hyper-V:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1230 | 6,80 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1060 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1361 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1362 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1363 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1364 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  * Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZzCNX+MTEyIH2VcAQrBMgv+Jd8ZB900gcLJq7TV+dcfGM4WDmzrn9Se
aQ4/k5TxpNK3B4QTpPc93UVH5BI8RQwIwpELk9JT28HWkzGwKUjpQUZgiahIYRdH
v9/NMTiIQedjEnxpPLhsLvT93WRulIsi0aPRsuBdM9rSPqXqM6TEJSlXTSGqocOc
TfE2PPS1U5RwH1AlNuP6NO/Gni+mQ1KXILMrvnF1G7JWxrs2tP07EKYofYV9q5Sz
8bF0gwlmpuB04U6Jdadfmo+Am0ggzEm8MUPZfZlL5zUG1QRXH8u/ftZlYLbXfEU4
s7iTICyv4GcFjXuwfhHVym5TClqNVX2ztEvbX3uI4w1SWYcBbJkunPI7P87Ij/Rv
/LdH2zLwP/IXfCgVh0tUs9Ys5BnX7cfJT5CWe1g6My5bg7Tx16O62Kwh7f5tvNdV
o5nvub1PU+ou27aAGvhkFnbE9fpc6e4OBBGVDs8NEDokm3bOr2DbZPR+9Yy+aetU
/GntfU6QHXPuWYIW0TZTXiZYp8ojm0YD
=zbVV
-----END PGP SIGNATURE-----