-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2019-0788
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14845
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20191009
Toepassing   : RedHat OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Red Hat OpenShift. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat met behulp van een man-in-the-middle-aanval een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

  Er is nog weinig informatie beschikbaar gesteld over de
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  Er is nog geen update beschikbaar gesteld. Voor meer informatie zie:

  https://github.com/openshift/builder/blob
   /04c78176099139a5d229578a9a98ed2e1d17a19d/pkg/build/builder
   /source.go#L383-L385
  https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-14845
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2019-14845

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZ3hwn+MTEyIH2VcAQoVhQwAjNL58cXLIHRbQlkPJLwNZLc2SUbi2dof
9lnPBU0K04e9H3SZpErXn4nEsEsrWA/LOoQZ6OHfZxEMRF21SUQvKjIPBm2AEU0l
0yJ57GLkfyUy8iZ28j/Z50zq95MH+lWg7I4MVSc/uvnrZd9gPMAJJtmTRTgPm7VL
vimKT6weGRG6gLVxuMiBfqLPp3cq02Rv6ouIXzjGXYh1lnHf9chGtziT7WxIOly9
T/l32zxsM1SwwU6v0OesnYVGTPLFZYHINcwIzTFTBwkNnFbnube0DWibodFSC5jl
NBX3QubKUoAa3KT64c2PRSxRoGXl8JHpOR9ER9rei5g8buvHxThYYZhTLYA2891q
9ngQr+a4XHtDX1eYWjilzbYMfBK6ivARpJw6mcGx2Ze+Hz3qRE/dgev5F+Sf+UNP
t0zJ+VU4kDD0Ll8XnUMTWCgtQxo5VF0BH2BKB0C21//5QOFmS3Lo0+CRD0NDrSMN
6Y+NAy5qj/QKsv3As3vj7CwhEvoPl7xD
=6Xem
-----END PGP SIGNATURE-----