-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2019-0788
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14845
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : low
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20191211
Toepassing   : RedHat OpenShift
Versie(s)    : 4.2
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft een update beschikbaar gesteld voor OpenShift. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid gevonden in Red Hat OpenShift. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat met behulp van een man-in-the-middle-aanval een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen.

Mogelijke oplossingen
  Red Hat heeft een update beschikbaar gesteld voor Red Hat OpenShift.
  U kunt deze update installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze update en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:4101

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXfD8EH+MTEyIH2VcAQrpWgwAhSfy1PnoEnqf40GqgFHHQb4Y7DAYtnFY
fB1cvgSetbk5h9AOpyo1txRXhJm5ZlLxp6OAiVEiLVcPyibCEsv3vDUg3kuibwFu
LJsUHA+YqXsOjXE24alXS7xdyrKYlpdB9uU39/Kdjc4X89yCYFCGTmj/1XZ/Oij1
/EkvyWawOAb+0eHpb4eTIv7kFJvEg98lnzOwLUZ6XmGhfpVBSlqajuVaDejrQ6oZ
/6k29n8FAapI88M3TsnJxfnVDyTFvYeVKJD9zqUlkXffipcDNi7efqXIwh00JfUm
Uci2NqHvBpv33Udd4RXaN/JRGxBT1lPDU9nI6TjNqLvmpqyAYkVlp1TD3hHZoyQq
OVplOXx9Y5iRMdRqalyduusXpzNJEoj5dmtx/nP2s2b0isE86SB76I54PzAB1Neo
oCdjHjA8wy5NDQGPNN6YwcapoWw6xC6wkLThhkmfYAlqCI2LOpOQeiHMTEIfFsZ0
dCbuEJiw75NGMUWRy/UrHYNRZ4iyzq/s
=Fu5R
-----END PGP SIGNATURE-----