-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Putty
Advisory ID   : NCSC-2019-0789
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-17067, CVE-2019-17068, CVE-2019-17069
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191009
Toepassing   : PuTTY
Versie(s)    : < 0.73
Platform(s)   : OpenSUSE

Beschrijving
  Simon Tatham heeft een nieuwe versie van Putty uitgebracht, waarin
  de kwetsbaarheden verholpen zijn. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat toegang tot systeem gegevens te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  Simon Tatham heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Putty 0.73. Voor meer informatie, zie:

  https://lists.tartarus.org/pipermail/putty-announce/2019/000029.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  openSUSE Leap 15.0:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-10
   /msg00021.html

  openSUSE Leap 15.1:
  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-10
   /msg00020.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZ3hyX+MTEyIH2VcAQqzAAv/dhh4eheWoWuW1PbSL+REKSzTa53hOh9+
bYeFChuu+MGjogy2T8K+B8rx2jJ/XwxStsIMJRlflN7NSa0VqB1lXFnNoALb4+T1
jUgtQKjvnjSiSbKNwldKRarw5praopKREHqWWZTwIrr5XmaoMEgnY/3Kqzyg136x
cFY/+AIsAOuTW+eFxcPI3sQvQwi0NFeZNEV2KIsZajnJIkBpoSFq3LOjgd1ZNmfC
MQHT3EiJ1Y4cEv6Pr4nQODzE8lTvat5hTeM/OAdcp8ukUpWFjgpx8JcdLGqA+Iwl
bUdjzlHWZ0S0Kxl2t7D6beZa9h2X5PA3fSf3kMNh1DToCnPkhzrTYDzrRSGqkv5a
TEvY4W8pTkIK3rDC9kWagVSwaKfFKNviL/+OMStjPTuG2BrilHs9nd/xU4JywAlg
Phpr+I2O40ogd7oPAgJWdmmqAaJYJD43ICnp+alwKbkFkNtCq6+nxNdC95RqYyBl
YPaODwYaJHg5hHG4t9GvQiVFxaRhWTAD
=D8TG
-----END PGP SIGNATURE-----