Kwetsbaarheden verholpen in MySQL en MariaDB

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 21-11-2019 NCSC-2019-0801  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0801 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in MySQL Server, MYSQL Workbench, de MySQL Connectors en een onder windows meegeleverde versie van de utility cURL. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige code met de rechten van de applicatie, toegang tot gevoelige informatie of een Denial-of-Service aanval.

De kwetsbaarheid met een CVSS score van 9.8 bevindt zich in MySQL Workbench en kan zonder authenticatie worden misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Fedora

MariaDB
MySQL
MySQL Connector/odbc
MySQL Workbench

Oplossingen

Oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden en de installatie van de updates [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29, 30 en 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

29 [Link]

30 [Link]

31 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen in MySQL. Tevens heeft Canonical updates uitgebracht voor Ubuntu 18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheden in MariaDB te verhelpen met kenmerk CVE-2019-2974 en CVE-2019-2938. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

MySQL [Link]

MariaDB [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10072, CVE-2019-1543, CVE-2019-1549, CVE-2019-2910, CVE-2019-2911, CVE-2019-2914, CVE-2019-2920, CVE-2019-2922, CVE-2019-2923, CVE-2019-2924, CVE-2019-2938, CVE-2019-2946, CVE-2019-2948, CVE-2019-2950, CVE-2019-2957, CVE-2019-2960, CVE-2019-2963, CVE-2019-2966, CVE-2019-2967, CVE-2019-2968, CVE-2019-2969, CVE-2019-2974, CVE-2019-2982, CVE-2019-2991, CVE-2019-2993, CVE-2019-2997, CVE-2019-2998, CVE-2019-3003, CVE-2019-3004, CVE-2019-3009, CVE-2019-3011, CVE-2019-3018, CVE-2019-5443, CVE-2019-8457

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 21-11-2019 NCSC-2019-0801  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0801 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-2974 en CVE-2019-2938 te verhelpen in MariaDB.

  Versie 1.02 18-11-2019 NCSC-2019-0801  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0801 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor MySQL.

  Versie 1.01 12-11-2019 NCSC-2019-0801  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0801 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in MySQL.

  Versie 1.00 16-10-2019 NCSC-2019-0801  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-10-2019
medium
high
NCSC-2019-0801 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.