Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Firefox ESR

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 11-11-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Mozilla stelt over de kwetsbaarheden beperkt informatie beschikbaar.
De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11764 wordt door Mozilla op een schaal van critical, high, moderate en low, ingeschaald als critical. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren door misbruik te maken van memory corruption bugs.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
OpenSUSE
Oracle
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Ubuntu

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)

< 70 < 68.2

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft voor Firefox ESR 68.2 en Firefox 70 updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox ESR 68.2 en Firefox 70 of door deze te downloaden vanaf de Firefox website. Meer informatie is te vinden op:

Firefox ESR 68.2 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11757, CVE-2019-11758, CVE-2019-11759, CVE-2019-11760, CVE-2019-11761, CVE-2019-11762, CVE-2019-11763, CVE-2019-11764 en CVE-2019-15903 [Link]

Firefox 70 [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

OpenSUSE Leap 15.0 [Link]

OpenSUSE Leap 15.1 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11757, CVE-2019-11758, CVE-2019-11759, CVE-2019-11760, CVE-2019-11761, CVE-2019-11762, CVE-2019-11763 en CVE-2019-11764. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 6 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Firefox 70 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-6156, CVE-2019-11757, CVE-2019-11758, CVE-2019-11759, CVE-2019-11760, CVE-2019-11761, CVE-2019-11762, CVE-2019-11763, CVE-2019-11764, CVE-2019-11765, CVE-2019-15903, CVE-2019-17000, CVE-2019-17001, CVE-2019-17002

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.07 11-11-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.06 04-11-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
04-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6.

  Versie 1.05 01-11-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
01-11-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.04 25-10-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
25-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 24-10-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox en Firefox ESR.

  Versie 1.02 24-10-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.01 24-10-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
24-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox en Firefox ESR.

  Versie 1.00 23-10-2019 NCSC-2019-0832  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
23-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0832 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.