Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Opera

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 11-12-2019 NCSC-2019-0855  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-12-2019
high
medium
NCSC-2019-0855 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
OpenSUSE

Google Chrome
Opera Browser

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Chrome [Link] Opera [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-13720, CVE-2019-13721

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 11-12-2019 NCSC-2019-0855  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-12-2019
high
medium
NCSC-2019-0855 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Opera.

  Versie 1.02 11-11-2019 NCSC-2019-0855  
 
high
medium
Signed-PGP →  
11-11-2019
high
medium
NCSC-2019-0855 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Chrome.

  Versie 1.01 04-11-2019 NCSC-2019-0855  
 
high
medium
Signed-PGP →  
04-11-2019
high
medium
NCSC-2019-0855 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Chromium.

  Versie 1.00 01-11-2019 NCSC-2019-0855  
 
high
medium
Signed-PGP →  
01-11-2019
high
medium
NCSC-2019-0855 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.