-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenShift Container
         Platform
Advisory ID   : NCSC-2019-0864
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-3889
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20191107
Toepassing   : RedHat OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  RedHat heeft een Cross-Site-Scripting-kwetsbaarheid (XSS) verholpen
  in OpenShift Container Platform.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat OpenShift
  Container Platform. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3722

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXcQSM3+MTEyIH2VcAQrXLAwAh1WLLFkrAx3oFBRIBslqg+ob0ojTSQQb
BWXvzKxbtLWbPFRpSY7o4f8Ju6WtyThlIvGbSvV56CCuCOR3mv1K8Jj4cOwMehmC
ibo6fFzPumLtDzGlMsrukB0iuvjYZhr4kh8y1LG8B5bj4+E72DdjyajblD3MTNpG
jONin/1xGMLxYbOjRzG+jOu6VC1SE7oW9m8kxc0KbXfDhmWrU7jQylNtwysqxeRX
/VZ8x1KHWTDya5E5TD2OdNy857PahsdPUKJIDcya+sFbhxsmI/z5zyCjKxMrnNcV
a8AGhr5tgky1jfhsAGcCcpUcY9pP6bqJVHxRf2Rq6vh0lHqoJKn7ZgnBe7UIbw/U
vE6BuFXuLM1U04Rp9DLWvKSb4uIQi2XNsa7zxTWM5M6J5qRMhwbJSWbvf8pnUKi8
tTrHbK/aPt6vbGRDInByfH7aYR+4z0/maAInVJhz1lzkKG9aW+C2TW8fJu94XD8Q
eHjwH6RfT8nxYxJ3AOuPDPwNdqLJ5yXd
=tNUG
-----END PGP SIGNATURE-----