-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Cisco Wireless LAN
         controller
Advisory ID   : NCSC-2019-0865
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-15276
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191107
Toepassing   : Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
Versie(s)    : > 8.4
         < 8.10
Platform(s)   :

Beschrijving
  Een beveiligingslek in de webinterface van Cisco Wireless LAN
  Controller Software kan ertoe leiden dat een geverifieerde externe
  aanvaller met lage rechten een DoS-status (Denial of Service) kan
  veroorzaken op een getroffen apparaat.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates beschikbaar gesteld. Meer informatie over deze
  updates vindt u op:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20191106-wlc-dos

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXcQSKX+MTEyIH2VcAQrGigv+LoW4zBNeloXZ6mOxjc15J4knURbWPrJP
qgbPBBbjiYpAQfISqVel1Lxnrdo7f93s5QFirI2C4AA9BgrVElwgKrZQ5cX0OnZy
vYn6uPRinv9ul93Wh1LA0DNpyPHYQCHPg/G8oa+Whegw+4WH83kVrdSXNBLfZEpI
gkzGpHozdNNYT0GhJ/OruYXinPTqkCezXpJ4iu3BepMX3WeH2gX2hszJ9B127ZjL
0OJdL8+jqI3W3+tuZZ7ursEzHzGttb6npwh2G2BGVG94HKjVTgD8vtXY1LLZ4QNf
pBUQZbong+FG3jwfpsCRxtdw6bOmR20IlX6SO3X2s5kNyYhjeGX07cSLi+naf8Re
cATZzav5sxd43Gla2oiuVN8u1UfwTqcCc8mwCLGPeloxnxqQWLR8udGXBwmu0/ak
RnVzJWL6VqWR/JIeDzk/j6R2usCT6ll89U5zdpsIr9pCOaccJIIu2f+o/nT986P7
uouzdtnGgsX9Z30TxLkO6wdAkElQ3oP5
=wcSp
-----END PGP SIGNATURE-----