Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Squid

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 11-12-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-12-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van Squid hebben kwetsbaarheden verholpen in Squid.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit
te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apple Mac OS X
Canonical Ubuntu
Debian
FreeBSD
Linux
Novell SUSE
SUSE
UNIX

Squid

4.x -> 4.7

Oplossingen

Oplossingen

Squid heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link]

Debian

Debian heeft updates van Squid beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Squid. Meer informatie over deze updates [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 19.04 en 19.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-12523, CVE-2019-12526, CVE-2019-12854, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678 en CVE-2019-18679 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-12523, CVE-2019-12525, CVE-2019-12526, CVE-2019-12527, CVE-2019-12529, CVE-2019-12854, CVE-2019-13345, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678, CVE-2019-18679

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.04 11-12-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-12-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Squid.

  Versie 1.03 09-12-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-12-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-12523, CVE-2019-12526, CVE-2019-12854, CVE-2019-18676, CVE-2019-18677, CVE-2019-18678 en CVE-2019-18679 te verhelpen in Squid.

  Versie 1.02 27-11-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Squid.

  Versie 1.01 20-11-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld voor Squid.

  Versie 1.00 11-11-2019 NCSC-2019-0869  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0869 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.