Ernstige kwetsbaarheid ontdekt in Cisco ASA en FTD software

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 12-11-2019 NCSC-2019-0874  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0874 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Een externe onderzoeker heeft een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in Cisco Adaptive Security Appliance software (ASA) en Firepower Threat Defence software (FTD). De kwetsbaarheid bevindt zich in de lua-script functies. Een geauthenticeerde kwaadwillende met administrator-rechten, kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een heap-overflow te veroorzaken en daarmee willekeurige code uit te voeren met root-rechten op het onderliggende linux-besturingssysteem. De kwaadwillende heeft hiervoor geen rechten nodig op het onderliggende besturingssysteem.

Cisco is op de hoogte van Proof-of-Conceptcode en geeft aan niet bekend te zijn met misbruik in het wild.

Cisco meldt expliciet dat de volgende systemen NIET kwetsbaar zijn:

  • Adaptive Security Device Manager
  • Cisco Security Manager
  • Firepower Management Center
  • Firepower Management Center 1000
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft (nog) geen updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Cisco ASA & FTD. Er zijn vanuit Cisco geen workarounds om de kwetsbaarheid te mitigeren. Het NCSC volgt de ontwikkelingen en brengt een update uit wanneer updates of workarounds beschikbaar komen.
Voor meer informatie, zie [Link]

Mogelijke workaround

Onderstaande best-practices kunnen het risico op misbruik verlagen:

  • Beperk de toegang tot de administrator-interfaces.
  • Monitor het verkeer van en naar de administrator-interfaces om mogelijke malafide activiteiten te detecteren.
CVE’s

CVE’s

CVE-2019-15992

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 12-11-2019 NCSC-2019-0874  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0874 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.